Werken bij Leefstijlzorgteams

Net zoals de positieve gezondheid zorgverlener (PGZ) in samenspraak met (huis-) artsen de hulpvraag van de client centraal zet, zo staat de zorgverlener centraal voor ons als organisatie. We vertrouwen onze positieve gezondheid zorgverleners op hun kunde en geven hen alle ruimte om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. We streven daarom naar zoveel mogelijk autonomie om zelf keuzes te kunnen maken. Eigenaarschap betekent regie en verantwoordelijkheid met ondersteuning vanuit de organisatie.

Jij...

  • bent geschoold in Positieve Gezondheid en Leefstijl
  • bent regulier of complementair  opgeleid
  • onderzoekt de oorzaak van het probleem, niet het gevolg
  • wilt samenwerken in multidisciplinaire zorgteams
  • hebt een passie voor zorg maar...
  • laat het PR en marketinggedeelte van een praktijk liever aan ons over
  • hebt de ambitie om als leefstijlcoach of leefstijltherapeut aan de gang te gaan
Neem contact met ons op!

Al partner van Leefstijlzorgteams?

Download hier het Leefstijlzorgteams logo voor je site