Werken bij Leefstijlzorgteams

Net zoals therapeuten in samenspraak met (huis-) artsen de hulpvraag van de client centraal zet, zo staat de therapeut centraal voor ons als organisatie. We vertrouwen onze therapeuten op hun kunde en geven hen alle ruimte geven om hun beroep goed te kunnen uitoefenen. We streven daarom naar zoveel mogelijk autonomie om zelf keuzes te kunnen maken. Eigenaarschap betekent regie en verantwoordelijkheid met ondersteuning vanuit de organisatie.

Jij...

  • bent geschoold in Positieve Gezondheid en Leefstijl
  • bent regulier of compelemantair  opgeleid
  • onderzoekt de oorzaak van het probleem, niet het gevolg
  • wilt samenwerken in multidisciplinaire zorgteams
  • hebt een passie voor zorg maar...
  • laat het PR en marketinggedeelte van een praktijk liever aan ons over
  • hebt de ambitie om als leefstijlcoach of leefstijltherapeut aan de gang te gaan
Neem contact met ons op!

Al partner van Leefstijlzorgteams?

Download hier het Leefstijlzorgteams logo voor je site