Onze ambitie

Het concept van Leefstijlzorgteams is in het leven geroepen om bij te dragen aan de zorgvraag nu en in de toekomst. De druk op het zorgsysteem stijgt en veranderingen zijn nodig. Een aanpak die gezondheid stimuleert in plaats van ziekte bestrijdt is één van die veranderingen. Maar hoe doen we dat?

Het concept van Leefstijlzorgteams bestaat uit drie belangrijke elementen om gehoor te kunnen geven aan de veranderende zorgvraag van nu en de toekomst te weten: Persoonsgerichtheid, Samenwerking en Preventie.

Door samen te werken, de cliënt centraal te stellen en naast klacht van de behandeling ook ondersteuning en preventie te bieden op het gebied van leefstijl vergroten we de gezondheid van de cliënt en verkleinen we de kans op ontwikkeling van ziekte en klachten. Met als doel dat de cliënt lekker in zijn vel zit en de zorgvraag in de toekomst zal dalen.

1. Samenwerken

Samen sta je sterk, daarom werken we binnen de leefstijlzorgteams met multidisciplinaire teams die bestaan uit meerdere Positieve Gezondheid Zorgverleners die allemaal een ander specialisme hebben. (bijv. leefstijlcoaches, diëtisten, leefstijl- CAM therapeuten, psychologen etc. Specialismen gebaseerd op Lichaamsfunctie, Voeding, Psychosociaal en Zingeving. Op deze manier is er aandacht voor elk aspect en de onderliggende samenhang bij de cliënt en diens zorgvraag.

2. Persoonsgericht

Iedereen is uniek. Hoewel het nuttig is om ziektebeelden te segmenteren en categoriseren voor onderzoek en het verspreiden van kennis, doet dit geen recht aan de complexiteit van de werkelijke situatie/klacht. We geloven dat cliënten zelf goed weten wat hen gezonder en gelukkiger maakt. Daarom staan de vragen en wensen van de cliënt centraal. We vragen ons af “Wat heeft de cliënt nodig om lekker in zijn/haar vel te zitten en hoe kunnen wij daarbij ondersteunen?”.

3. Preventief

De druk op de zorg neemt alleen maar toe en daarom moeten we nu in actie komen. Leefstijlzorgteams behandelen niet alleen de klacht van de cliënt, maar ondersteunen hen ook om er een gezonde leefstijl op na te houden. Dit gaat verder dan gezonde voeding en voldoende bewegen, ook het hebben van een sociale omgeving en zingeving zijn factoren die bijdragen aan de gezondheid van mensen. Dit noemen we ook wel Positieve Gezondheid.

Meer informatie?

Download hier de folder over Leefstijlzorgteams